Lekari · June 28, 2023

Dr Milan Hurak

Dr Milan Hurak je anesteziolog. Završio je Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 2013. godine. Radio je kao doktor medicine u VMC Novi Sad od 2014. do 2015. godine. Od februara 2015. do maja 2016. bio je na mestu doktora medicine u Gerontološkom centru u Kragujevcu. Trenutno radi u Kliničkom centru Kragujevac kao doktor medicine na odeljenju anesteziologije.