Mediko

Lekari · November 16, 2022

Dr Miloš Soković

Dr Miloš Soković je specijalista ginekologije i akušerstva. Medicinski fakultet je završio u Beogradu 2007. godine. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva je završio 2020. godine, takođe u Beogradu.

Dr Miloš obavlja ginekološke preglede u odrinaciji Sanitas klinik.