Mediko

Lekari · September 20, 2023

Dr Marko Rodić

Dr Marko Rodić je specijalista oralne hirurgije. Diplomirao je na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2009. godine. Specijalizaciju iz oblasti oralne hirurgije završio je na Klinici za oralnu hirurgiju Univerziteta u Beogradu 2015. godine.

Kao koautor je učestvovao u publikaciji više naučnih radova.

Zapošljen je u ordinaciji Dental implant expert u Beogradu. Član je tima eksperata koji su specijalizovani za sledeće usluge: implanti, all on 4, all on 6, sinus lift i Hollywood Smile.