Mediko

Lekari · November 9, 2022

Dr Matilda Vukićević Sarap

Dr Matilda Vukićević Sarap je specijalista radiologije. Osnovne studije i specijalizaciju završila je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Radi i u Vašoj kući zdravlja. Redovno se usavršava u oblasti radiologije posećujući kongrese od značaja. Preporučuje se za pregled rengena.