Lekari · June 28, 2023

Dr Milena Milošević

Dr Milena je završila osnovne studije medicine 2013. godine na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Od 2014. godine radi kao lekar opšte prakse u Opštoj bolnici u Petrovcu na Mlavi.