Mediko

Blog / Kardiolozi · July 19, 2023

dr Nadir Ali

Dr Nadir Ali u intervjuu pruža zanimljive činjenice o povećanju LDL holesterola na niskokarbohidratnoj ishrani


Dr Nadir Ali je intervencionistički kardiolog sa preko 25 godina iskustva. On je takođe predsednik Odeljenja za kardiologiju u bolnici Clear Lake Regional Medical Center. Pre nego što je radio kao kardiolog, radio je osam godina kao docent medicine na Baylor College of Medicine u Hjustonu, gde je takođe završio svoje medicinsko obrazovanje.

Intervju sa dr Nadir Alijem pruža zanimljive uvide u povećanje nivoa LDL holesterola (lošeg holesterola) kod ljudi koji se pridržavaju niskokarbohidratne ishrane. Dr Ali ističe da je neophodno shvatiti ulogu holesterola u organizmu pre nego što automatski osudimo njegov povećani nivo.

Dr Nadir Ali navodi “Pre nego što osudimo LDL holesterol ili holesterol uopšte, moramo shvatiti da je on molekul od vitalnog značaja za naš organizam.”

On objašnjava da holesterol ima važne funkcije u organizmu, poput obezbeđivanja strukture ćelijskih membrana i sinteze hormona. Takođe naglašava da LDL holesterol, koji je često obeležen kao “loš” holesterol, ima ključnu ulogu u snabdevanju organizma holesterolom neophodnim za normalno funkcionisanje.

“Umesto da ga demonizujemo, možda bismo trebali prepoznati njegove korisne funkcije u organizmu” ističe dr Ali.

Povećanje LDL holesterola je rezultat prilagođavanja tela na sagorevanje masti, što se često javlja kod ljudi koji se pridržavaju niskokarbohidratne ishrane. On objašnjava da organizam sintetiše više holesterola u jetri kako bi obezbedio neophodan holesterol za vitalne funkcije. Takođe naglašava da je povećanje LDL holesterola praćeno povećanom eliminacijom holesterola putem žučnih kiselina.

Dr Ali dalje predstavlja rezultate svog istraživanja koje je sproveo tokom pet godina prakse. Tokom tog perioda, preporučivao je pacijentima ishranu bogatu zdravim mastima, poput masnog mesa i masne ribe. Primetio je da se kod ljudi koji se dosledno pridržavaju ove ishrane dešavaju tri pozitivne stvari: HDL holesterol se povećava, trigliceridi se smanjuju, a nivo insulina se snižava. Svi se slažu da su ovi rezultati korisni. Međutim, primećuje se da se nivo LDL holesterola, koji brine mnoge ljude, povećava, posebno kod onih koji se pridržavaju ishrane veoma strogo.

Dr Ali dalje objašnjava da povećanje LDL holesterola dolazi kao rezultat prilagođavanja tela na sagorevanje masti. Kada se organizam veoma dobro prilagodi sagorevanju masti, nivo LDL holesterola će se povećati zbog veće proizvodnje holesterola u jetri, ali se istovremeno više holesterola eliminira putem žuči.

Na osnovu dosadašnjih istraživanja i kliničkog iskustva, povećanje LDL holesterola na niskokarbohidratnoj ishrani ne bi trebalo automatski smatrati lošim. Potrebno je bolje razumeti složenost lipida u organizmu i sagledati sve aspekte zdravlja kako bismo doneli pravilne zaključke.