Lekovi · May 5, 2023

lek

Ibuprofen oralna suspenzija bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

ibuprofen oralna suspenzija bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: IBALGIN BABY

Zentiva K.S., Češka

DDD: 1,2 g

Indikacija:

Napomena o leku: Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.