Lekovi · May 5, 2023

lek

Ibuprofen sirup plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

ibuprofen sirup plastična bočica, 1 po 100 ml (100 mg/5 ml)

Zaštićeno ime leka: BRUFEN

AbbVie S.r.l., Italija

DDD: 1,2 g

Indikacija:

Napomena o leku: Samo kod dece i osoba sa poremećenim aktom gutanja.