Mediko

Blog · March 7, 2023

Razlika neurolog neuropsihijatar

Koja je razlika između neurologa i neuropsihijatra?

Neurolog i neuropsihijatar su dve različite medicinske specijalnosti koje se bave poremećajima nervnog sistema, ali se razlikuju po svojim oblastima rada i fokusu na određene probleme.

Neurolog je specijalista za bolesti i poremećaje nervnog sistema, uključujući mozak, kičmenu moždinu i periferni nervni sistem. Oni dijagnostikuju i leče poremećaje kao što su migrene, epilepsija, Parkinsonova bolest, multipleks skleroza, neuropatije i druge slične bolesti koje utiču na funkciju nervnog sistema. Neurolozi koriste različite dijagnostičke tehnike kao što su magnetna rezonanca (MR), računarska tomografija (CT) i elektromioneurografija (EMNG) kako bi dijagnostikovali poremećaje i preporučili odgovarajući tretman.

Neuropsihijatar, sa druge strane, kombinuje znanja iz neurologije i psihijatrije kako bi lečio pacijente sa problemima vezanim za nervni sistem i mentalno zdravlje. Neuropsihijatri se uglavnom bave poremećajima koji utiču na raspoloženje, ponašanje i kognitivne funkcije, poput demencije, depresije, anksioznosti i drugih psihijatrijskih poremećaja koji su povezani sa disfunkcijom mozga ili drugih delova nervnog sistema. Neuropsihijatri obično sprovode različite psihološke testove i evaluacije kako bi procenili kognitivne sposobnosti i mentalno zdravlje pacijenta.

Ukratko, neurolog se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti nervnog sistema, dok neuropsihijatar tretira poremećaje koji utiču na mentalno zdravlje pacijenta, ali su ujedno i povezani sa disfunkcijom nervnog sistema.