Mediko

Lekovi · May 5, 2023

kapi za oci

Timolol,dorzolamid kapi za oči,rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)

timolol,dorzolamid kapi za oči,rastvor bočica sa kapaljkom, 1 po 5ml, (5mg/ml+20mg/ml)

Zaštićeno ime leka: OPTODROP-CO

Rafarm S.A, Grčka

DDD: 0,2 ml

Indikacija: 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.