Mediko

Događaji · August 31, 2023

Međunarodni kongres 55. Dani preventivne medicine

Međunarodni kongres 55. Dani preventivne medicine održaće se u Nišu od 26. do 29. septembra 2023. godine. Organizatori su Institut za javno zdravlje Niš, Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu i Gradska podružnica Srpskog lekarskog društva Niš.

Kotizacija iznosi 10.000RSD ili 85 €.

Kongres je akreditovan kao međunarodni od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije sa sledećim brojem bodova:

predavači po pozivu- 15 bodova

usmeno izlaganje- 13 bodova

poster prezentacija-  11 bodova

pasivno učešće- 10 bodova

Detaljnije o kongresu možete pročitati ovde.