Mediko

Lekari · July 15, 2023

dr predrag bogdanovic

Pukovnik Dr Predrag Bogdanović

Pukovnik Dr Predrag Bogdanović je kardiolog.

Diplomirao je na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu 1998. godine. Specijalizaciju iz interne medicine završio je 2008. godine, a zatim je 2015. godine stekao titulu subspecijaliste kardiologije.

Karijeru je započeo kao doktor medicine u ZC Ćuprija. Od 2001. do 2003. godine bio je upravnik GA Ćuprija. Od 2008. do 2020. godine je bio zapošljen u Kabinetu za kardiologiju specijalističke Poliklinike VMA. Godine 2020. i 2021. je bio glavni medicinski koordinator i komandant privremene Covid-19 bolnice “Beogradska Arena”

Sada radi kao načelnik odseka za ishemijsku bolest srca u Klinici za kardiologiju, na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu.

Učestvovao je u četiri velike međunarodne kliničke studije, od kojih su dve trenutno u toku. Njegove publikacije dodatno potvrđuju posvećenost širenju medicinskog znanja.

Član je Udruženja internista Srbije, Udruženja kardiologa Srbije, SLD-u (Srpskog lekarskog društva) i Lekarske komore Srbije.

Dobitnik je više pohvala, a posebno se ističu njegova unapređenja u čin sanitetskog pukovnika VS povodom Dana državnosti Republike Srbije 2021. godine, kao i dobijanje srebrne medalje zasluga za narod, povodom Dana vojske Srbije takođe 2021. godine.

Dr Predrag obavlja kardiološke preglede u ordinaciji Sanitas klinik.