Kursevi · April 11, 2023

Online kurs: Unapređenje standardizovane farmaceutske usluge kod pacijenata sa dijabetesom

Organizator kursa je EDUMED u saradnji sa Farmaceutskom komorom Srbije, a koordinator je Dragana Rajković, dipl. farm. spec.

Učesnici kursa će steći sledeća znaja i veštine:

1. Znanje o važnosti prepoznavanja pratećih zdravstvenih problema koji se često javljaju kod osoba sa dijabetesom

2. Znanje o najčešćim interakcijama u koje stupaju lekovi koji se nalaze u terapiji pacijenata sa dijabetesom

3. Znanje o važnosti pravilne nege kože kod pacijenata sa dijabetesa

4. Znanje o važnosti pravilne nege i higijene stopala kod pacijenata sa dijabetesom

5. Znanje o najčeščim dermatološkim problemima koji prate pacijente obolele od dijabetesa

Edukativni ciljevi programa:

1. Upoznavanje sa pojmom autonomne dijabetesne neuropatije (AND)

2. Upoznavanje sa simptomima kardiovaskularne AND

3. Upoznavanje sa simptomima gastrointestinalne AND

4. Upoznavanje sa simptomima genitourinarne AND

5. Upoznavanje sa značajem suplementacije u dijabetsu

Test provere znanja sadrži 50 pitanja, a vreme za polaganje testa je ograničeno na 90 minuta.

Test provere znanja, kao i kompletan materijal pripremili su: Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, mag. farm. spec. Tatjana Milošević, mag.farm.spec. Jelena Stefanović Vojinović, prof. dr Brižita i v. prof. dr Bojana Vidović