Mediko

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

рсд1,560.00

Category: Tag:

Opis

Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova

Napisao: Mira Zečević, Anđelija Malenović, Biljana Stojanović

Udžbenik je namenjen studentima Farmaceutskog fakulteta.

Sadržaj

1. Specifikacije i testovi za kontrolu kvaliteta
farmaceutskih supstanci i farmaceutskih oblika 7
1.1. Faze razvoja leka značajne za postavljanje specifikacija 7
1.2. Pristupi razvoju specifikacije 11
1.3. Obrazloženje specifikacije 13
1.4. Testovi za kontrolu farmaceutskih supstanci
1.5. Testovi za kontrolu kvaliteta farmaceutskih oblika 17
1.6. Kriterijumi za prihvatanje rezultata 73
1.7. Literatura 73
2. Ispitivanje nečistoća 26
2.1. Nečistoće organskog porekla 28
2.1.1. Prijavljivanje nečistoća u farmaceutskim supstancama i priprema izveštaja 28
2.1.2. Navođenje nečistoća u specifikaciji farmaceutskih supstanci 30
2.1.3. Prijavljivanje nečistoća u farmaceutskim oblicima i priprema izveštaja 31
2.1.4. Nečistoće u specifikaciji farmaceutskih oblika 33
2.1.5. Metode za ispitivanje organskih nečistoća 34
2.2. Nečistoće neorganskog porekla 35
2.2.1. Procena rizika i kontrola neorganskih nečistoća 36
2.2.2. Kontrola neorganskih nečistoća 39
2.2.3. Metode za definisanje maksimalnih dozvoljenih koncentracija 39
2.2.4. Metode za ispitivanje neorganskih nečistoća 45
2.2.5. Kontinuirano praćenje tokom životnog ciklusa leka 45
2.3. Rezidualni rastvarači 46
2.3.1. Dozvoljene granične vrednosti za rezidualne rastvarače 47
2.3.2. Metode za definisanje maksimalnih dozvoljenih koncentracija 49
2.3.3. Rezidualni rastvarači u specifikaciji farmaceutskih supstanci 51
2.3.4. Rezidualni rastvarači u specifikaciji farmaceutskog oblika 53
2.3.5. Metoda za ispitivanje reziduaInih rastvarača 53
2.4. Kvalifikacija nečistoća 55
2.5. Genotoksićne nečistoće 55
2.5.1. Dozvoljene granične vrednosti za genotoksične nečistoće 56
2.5 2. Klasifikacija nečistoća prema genotoksičnom potencijalu 60
2.6. Literatura 63
3. Validacija metoda 64
3.1. Zahtevi za validaciju metoda 64
3.2. Terminologija i definicije 66
3.3. Strategija za validaciju metode 68
3.4. Zahtevi koje je potrebno zadovoljiti pre početka validacije 69
3.5. Revalidacija 70
3.6. Parametri validacije metode 71
3.7. Literatura 87
4. Studije stabilnosti farmaceutskih supstanci i farmaceutskih oblika 88
4.1. Regulativa vezana za ispitivanje stabilnosti leka 89
4.2. Studije forsirane degradacije
4.2.1. Izvođenje studija forsirane degradacije u različitim fazama razvoja leka 92
4.2.2. Razvoj metode za praćenje stabilnost 97
4.2.3. Savremeni pristup u izvođenju studija forsirane degradacije 100
4.3. Studije fotostabilnosti 101
4.4. Redovne studije stabilnosti 103
4.4.1. Plan za ispitivanje stabilnosti i profil stabilnosti 105
4.4.2. Protokoli za ispitivanje stabilnosti 106
4.4.3. Ispitivanja u specifikaciji koja se koristi tokom studija stabilnosti 106
4.4.4. Izveštaji studija stabilnosti 107
4.5. Ispitivanje stabilnosti farmaceutske supstance 107
4.6. Ispitivanje stabilnosti gotovog proizvoda 110
4.6.1. Ispitivanje stabilnosti tokom razvoja gotovog proizvoda 111
4.6.2. Redovne studije stabilnosti 112
4.7. Stabilnost međuproizvoda 122
4.8. Stabilnostekscipijenasa 123
4.9. Biotehnološki / biološki proizvodi 124
4.10. Savremeni pristup u praćenju stabilnosti 125
4.11. Literatura 125
5. Farmaceutsko-analitička dokumentacija 128
5.1. Farmaceutsko-analitička dokumentacija tokom životnog ciklusa leka 130
5.2. Razvoj generičkog leka 139
5.3. Reeistracija i stavljanje leka u promet 139
5.4. Opšti tehnički dokument-CTD 140
5.4.1. Struktura i sadržaj Modula 1 140
5.4.2. Struktura i sadržaj Modula 2 141
5.4.3. Struktura i sadržaj Modula 3 144
5.4.3.1. Prikazivanje podataka o farmaceutskoj supstanci u okviru 3.2.S 146
5.4.3.2. Struktura 3.2.S 146
5.4.3.3. Prikazivanje podataka o farmaceutskoj supstanci koja je oficinalna prema propisu Ph. Eur. ili nacionalnim farmakopejama zemalja članica EU 156
5.4.3.4. Sertifikat o usaglašenosti sa monografijama Evropske farmakopeje 158
5.4.3.5. Struktura evropskog Acfive Substance Master File 160
5.4.3.6. Struktura 3.2.P 162
5.4.4. Ostali delovi dokumentacije CTD-a
5.5. Izdavanje dozvole za stavljanje leka u promet 177
5.5.1. Dozvola sa potpunom dokumentacijom 177
5.5.2. Dozvola na osnovu skraćene dokumentacije 178
5.5.3. Izdavanje dozvole po ubrzanom postupku 179
5.5.4. Izdavanje uslovne dozvole, dozvole pod posebnim okolnostima i privremene dozvole 180
5.5.5. Izdavanje dozvole na pet godina 180
5.5.6. Stavljanje leka u promet 180
5.6. Postmarketinško praćenje leka 181
5.6.1. Izmene i dopune dozvole za stavljanje leka u promet 181
5.6.2. Postmarketinško praćenje bezbednosti leka 183
5.6.3. Obnova dozvole za stavljanje leka u promet 184
5.7. Literatura ^gg
6. QbD pristup razvoju leka i optimizaciji metoda za ispitivanje i kontrolu kvaliteta lekova 188
6.1. Pristupi farmaceutskom razvoju primenom QbD koncepta i analize rizika 188
Pristupi razvoju metoda za kontrolu lekova primenom QbD koncepta 198
6.3. Literatura 208

Br.strana: 211

Povez: Formata A3

God.izdanja: 2017.

Izdavač: Farmaceutski fakultet Beograd

ISBN: 9788662730398

Dostupnost: Trenutno na lageru.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Odabrana poglavlja farmaceutske regulative u kontroli lekova”

Your email address will not be published. Required fields are marked *