Blog · February 22, 2023

KKS

Šta je KKS?

U medicini i laboratoriskoj terminologiji koristi se i izraz KKS. Šta je to KKS? U pitanju je skraćenica od “kompletna krvna slika”.

Kompletna krvna slika ili KKS, je niz pretraga u kojima se gleda: broj leukocita, diferencijalna krvna slika (leukocita), hemoglobin, hematokrit, broj eritrocita, indeksi eritrocita, broj trombocita. Kompletnom krvnom slikom određujemo ukupan broj krvnih ćelija (eritrociti, leukociti i trombociti), količinu hemoglobina, hematokrita, kao i eritrocitnih parametara (MCV, MCH i MCHC).

U čemu je razlika između KKS i KS?

Osnovna razlika između kompletne krvne slike (KKS) i krvne slike (KS) je što se unutar KKS leukociti dodatno diferenciraju na subpopulacije: granulocite (neutrofili, eozinofili i bazofili), limfocite i monocite. To pomaže u razlikovanju akutne i hronične upale kao i bakterijske i virusne infekcije.

KKS je laboratorijska pretraga koja se odnosi samo na krvne ćelije. Za mjerenje glukoze (šećera), holesterola, enzima i sličnog, potrebno je napraviti posebne pretrage.