Mediko

Blog · February 22, 2023

OHB12

Šta je OHB12?

Lek OHB12 sadrži hidroksokobalamin, oblik vitamina B12. Vitamin B12 je neophodan za normalan fizički rast i razvoj i za formiranje crvenih krvnih zrnaca u koštanoj srži. Takođe, neophodan je za resorpciju folne kiseline i ugljenih hidrata iz hrane, kao i za očuvanje normalne funkcije nerava. 

OHB12 se koristi za lečenje: perniciozne anemije (izazvane smanjenom resorpcijom vitamina B12 iz želuca), pušačke ambliopije (poremećaja vida izazvanog toksinima iz duvana), Leberove optičke atrofije (degeneracije očnog nerva koja dovodi do gubitka centralnog vida).

Takođe, koristi se i za lečenje i prevenciju makrocitnih anemija koje nastaju usled nedostatka vitamina B12.

Lek OHB12 ne smete primati ako ste alergični na hidroksokobalamin ili na bilo koju od pomoćnih supstanci ovog leka.

Hloramfenikol (antibiotik) može umanjiti dejstvo leka OHB12, dok oralni kontraceptivi mogu smanjiti koncentraciju leka OHB12 u krvi. 

OHB12 ne treba koristiti za lečenje megaloblastne anemije u trudnoći. Prelazi u majčino mleko, ali je malo verovatno da može naškoditi odojčetu.

Lek OHB12 će Vam biti primenjen intramuskularno (injekcijom u mišić). Doza zavisi od Vaših individualnih potreba i odgovora na terapiju. Pre i tokom terapije ovim lekom biće Vam verovatno kontrolisane koncentracije vitamina B12 i folne kiseline u krvi. 

Izvori:

https://galenika.rs/lekovi-na-recept/