Ordinacije · February 21, 2023

Stomatološka ordinacija Tija Dent

Stomatološka ordinacija Tija-dent se nalazi u Gornjem Milanovcu, na adresi Kneza Aleksandra 50/4 .

Ordinaciju vodi dr Mirjana Milojević i počela je sa radom 20.01.2007. godine.

Pretežna delatnost preduzetnika je stomatološka praksa, šifra delatnosti 8623, zdravstveno i socijalno.

Instagram nalog.