Mediko

Lekovi · May 5, 2023

kapi za oci

Timolol, latanoprost kapi za oči, rastvor bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)

timolol, latanoprost kapi za oči, rastvor bočica, 1 po 2,5 ml (5mg/ml+50mcg/ml)

Zaštićeno ime leka: VISUS PLUS

Stada Arzneimitel AG, Nemačka

DDD: 0,1 ml

Indikacija: 1. Za lečenje glaukoma (H40) kao druga ili treća terapijska linija.
2. Za lečenje glaukoma (H40) kod obolelih kod kojih je ranije dijagnostikovana bolest i koji se već nalaze na lečenju kao nastavak terapije ovim lekom, na osnovu mišljenja oftalmologa.

Napomena o leku: Lek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja oftalmologa.