Mediko

Događaji · September 11, 2023

Drugi kongres molekularnih biologa Srbije (COMBOS2)

Drugi kongres molekularnih biologa Srbije (COMBOS2) sa međunarodnim učešćem održaće se u Beogradu (Sala heroja, Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet) od 6. do 8. oktobra 2023. godine. Organizator je Srpsko društvo za molekularnu biologiju (MolBioS).

Program kongresa pokriva širok spektar tema iz savremene molekularne biologije, kao što su: molekularna biomedicina, molekularna biotehnologija i molekularna biologija ćelije. Pored toga poseban deo Kongresa posvećen je mladim naučnicima koji imaju mogu da predstave rezultate svojih istraživanja kratkim prezentacijama i posterima.